Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu

Şirket Değerlerimiz

SCS GRUP, kuruluşundan bugüne üç temel ilkeyi benimsemektedir: Sadakat, Cesaret ve Süreklilik. Bu değerler, şirketimizin temelinde yatan ve çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar her düzeyde güçlü bir şekilde hissedilen prensiplerdir.
Sadakat: İşimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza olan sadakatimiz, güvenilirlik ve istikrarın temelini oluşturur. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, onlarla uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmak için çaba gösteririz. Çalışanlarımızın işimize olan bağlılığı, uzun süreli başarının anahtarıdır ve onların gelişimine destek olmak için elimizden geleni yaparız.
Cesaret: Başarılı olmak için cesarete ihtiyaç duyarız. İşimizin her alanında, yeni fikirler ve çözümlerle meydan okuruz. Değişime ve gelişime açık olmak, kararlılıkla yeni fırsatlara yönelmek için cesaretimizi kullanırız. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve çözümlerimizi ileri taşımak için yaratıcılık ve kararlılıkla çalışırız.
Süreklilik: Başarı, süreklilikle mümkündür. SCS GRUP olarak, uzun vadeli stratejiler ve sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ederiz. Müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmak ve uzun süreli iş ortaklıkları kurmak için sürekli çaba gösteririz. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve her zaman en iyi hizmeti sunmak için sürekliliği işimizin temelinde tutarız.
SCS GRUP olarak, gelecekte de bu temel değerlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.

Şirket Stratejimiz

SCS Grup olarak, vizyonumuz her alanda başarıya ulaşmak ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır. Şirket stratejimizi oluştururken, müşteri odaklılık, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alıyoruz. Şirketimizi geleceğe taşıyacak ana stratejik unsurlarımızı şu şekilde özetleyebiliriz:
1. Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Odaklılık: Müşterilerimiz bizim için her zaman önceliklidir. Onların ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini aşmak ve onlara özelleştirilmiş çözümler sunmak için çaba gösteririz. Müşterilerimizle sağlam ve güvene dayalı ilişkiler kurarak, onların başarılarına katkıda bulunmayı hedefleriz.
2. Kalite ve Sürekli İyileştirme: Kalite, SCS Grup'un temel taşıdır. Tüm hizmetlerimizde, en yüksek kalite standartlarını uygularız ve sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket ederiz. Çalışanlarımızı eğitim ve gelişim programlarıyla destekler, teknolojik altyapımızı güncel tutar ve müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak gelişiriz.
3. İnovasyon ve Teknoloji: İnovasyon, rekabetçi bir dünyada öne çıkmamızın anahtarıdır. SCS Grup olarak, sürekli olarak yeni ve yenilikçi çözümler arayarak müşterilerimize değer katmayı hedefleriz. Teknolojiyi yakından takip eder ve iş süreçlerimize entegre ederiz. Yenilikçi düşünce yapımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ileri teknoloji ürünleri ve çözümler sunarız.
4. Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Hizmetler: SCS Grup olarak, sürdürülebilirlik ilkesini şirketimizin tüm faaliyetlerine entegre ederiz. Çevre dostu hizmetler sunarak çevreye duyarlılık gösterir, doğal kaynakları korur ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için sorumluluk alırız.
5. Ekip Çalışması ve İnsan Kaynağı Yönetimi: Başarıya giden yolda çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Ekip çalışması ruhunu destekler ve her bireyin katkısını önemseriz. Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak, gelişimlerine fırsatlar sunmak ve iş tatminlerini sağlamak için çaba gösteririz.
SCS Grup olarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer katmak için stratejik bir yolculukta ilerliyoruz ve geleceğe umut dolu adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.

Bilgi Güvenliği

SCS GRUP ve çalışanları olarak, iş sürekliliğine ve bilgi güvenliği konusundaki varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla ISO 27001 standardı uygulamaktayız. Bu kapsamı aşağıdaki gibi bilginize sunarız.

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi,
 • Bilgi Güvenliği İhlal olayları ile ilgili gerekli aksiyonları almayı,
 • Varlık yönetimi konusunda sistemli çalışmayı,

Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiş durumdayız.

Entegre Politikamız

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta müşterilerine hizmet sunmaktır. Firmamızın tüm faaliyetlerini yürütürken öncelikleri;

 • Üst yönetimden, en küçük birimimize kadar tüm çalışanlarımıza eğitim vererek ortak sorumluluk bilinci ile EYS çalışmalarında aktif rol almalarını teşvik etmek,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, kaliteli, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan hizmet sunmak, müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,
 • Çalışanlarının düzenli ve sürekli eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını uygulamak ve sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek
 • Uygunluk yükümlülükleri şartları ile Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokmayan müşterilerine hizmetler sunmak,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için oluşturulan hedef ve planları kesintisiz uygulamak,
 • Hizmetin ilk aşamasından en son aşamasına kadar her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Tüm hizmet faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,
 • Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızı sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarının güvence altına almak,
 • Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre Yönetim Sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmektir.

Kalite Sertifikalarımız