Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu

Şirket Değerlerimiz

Kuruluşundan bugüne SCS GRUP 3 ana ilkeyi benimser: Sadakat, Cesaret ve Süreklilik;

Çalışanlarının işine duyduğu Sadakat, hizmetin her noktasında başarılı olmak için gösterdiği Cesaret ve bunun neticesi olarak gelen Süreklilik ilkelerine sarılarak, iş ortaklarımızla dürüst ve güçlü bağlar kurmaktır.

Şirket Stratejimiz

Eğitimli uzman kadrosu ve Türkiye genelinde yaygın hizmet yapılanması ile %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak

İşine heyecan ve saygı duyan genç ve dinamik kadromuz ile insana verdiğimiz değeri ortaya koymak

İş ortaklarımıza, sektördeki rakipleri ve yenilikleri analiz edip, teknoloji ile entegre çözümler ve hızlı uygulamalar sunmak

Bilgi Güvenliği

SCS GRUP ve çalışanları olarak, iş sürekliliğine ve bilgi güvenliği konusundaki varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla ISO 27001 standardı uygulamaktayız. Bu kapsamı aşağıdaki gibi bilginize sunarız.

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi,
 • Bilgi Güvenliği İhlal olayları ile ilgili gerekli aksiyonları almayı,
 • Varlık yönetimi konusunda sistemli çalışmayı,

Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiş durumdayız.

Entegre Politikamız

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta müşterilerine hizmet sunmaktır. Firmamızın tüm faaliyetlerini yürütürken öncelikleri;

 • Üst yönetimden, en küçük birimimize kadar tüm çalışanlarımıza eğitim vererek ortak sorumluluk bilinci ile EYS çalışmalarında aktif rol almalarını teşvik etmek,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, kaliteli, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan hizmet sunmak, müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,
 • Çalışanlarının düzenli ve sürekli eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını uygulamak ve sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek
 • Uygunluk yükümlülükleri şartları ile Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokmayan müşterilerine hizmetler sunmak,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için oluşturulan hedef ve planları kesintisiz uygulamak,
 • Hizmetin ilk aşamasından en son aşamasına kadar her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Tüm hizmet faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,
 • Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızı sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarının güvence altına almak,
 • Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre Yönetim Sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmektir.

Kalite Sertifikalarımız